Despre noi

Secţia medico-socială

Sectia medico-sociala este formata din saloane, totalizand un numar de 44 paturi, cu dependintele necesare, iar normarea personalului medical superior si mediu, are la baza Instructiunile de aplicare a Normelor privind organizarea, functionarea si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociala, publicate in M.O. partea I, nr. 599 din 22.08.2003 si HG nr.459/2010 - pentru aprobarea standardelor de cost / an pentru servicii acordate in unitatile medico-sociale si a unor normative privind personalul din unitatile de asistenta medico-sociala si personalul care desfasoara activitati de asistenta comunitara dupa cum urmeaza:

- un medic la 25 paturi;

- un cadru sanitar mediu la 15 paturi/tura;

- o infirmiera la 12 paturi/tura;

- o ingrijitoare la 200 mp.

Atributiile personalului din sectia medico-sociala se stabilesc de directorul unitatii prin decizie

Informaţii publice

SNA – STRATEGIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE 2021-2025

Legea nr.544/2001 actualizată – privind liberal acces la informaţii de interes public

LISTA FUNCTIILOR SI DREPTURILOR SALARIALE STABILITE CONFORM LEGII  LA DATA DE 30.09.2023 (.pdf)

LISTA FUNCTIILOR SI DREPTURILOR SALARIALE STABILITE CONFORM LEGII  LA DATA DE 01.01.2023 (.pdf)

LISTA FUNCTIILOR SI DREPTURILOR SALARIALE STABILITE CONFORM LEGII  LA DATA DE 01.10.2022 (.pdf)

LISTA FUNCTIILOR SI DREPTURILOR SALARIALE STABILITE CONFORM LEGII  LA DATA DE 01.01.2022 (.pdf)

LISTA FUNCTIILOR SI DREPTURILOR SALARIALE STABILITE CONFORM LEGII  LA DATA DE 01.10.2021 (.pdf)

DECLARAŢII DE INTERESE

  2023
  DIRECTOR
  CONTABIL ŞEF

  2022
  DIRECTOR
  DIRECTOR NUMIT
  CONTABIL ŞEF
  2021
  DIRECTOR
  CONTABIL ŞEF

DECLARATII DE AVERE

  2023
  DIRECTOR
  CONTABIL ŞEF
  2022
  DIRECTOR
  DIRECTOR NUMIT
  CONTABIL ŞEF
  2021
  DIRECTOR
  CONTABIL ŞEF

 

Acasă | Despre noi | Servicii medicale | Internare | Localizare | Anunţuri | Contact | ©UAMS Boldesti-Scaeni