Acasă

Obiectul de activitate

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Boldesti-Scaeni are ca obiect de activitate servicii de ingrijire, servicii medicale, precum si servicii sociale acordate persoanelor cu nevoi medico-sociale, numiti beneficiari de servicii medico-sociale. Aceste servicii se asigura in cadrul unitatii de asistenta medico-sociala in program rezidential pe o durata medie de 3 luni. In cazuri exceptionale, unde sunt probleme de reinsertie sociala, aceasta perioada poate fi depasita.

Organizare

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Boldesti-Scaeni este organizata si functioneaza in conformitate cu reglementarile legale specifice: O.G. nr.70/2002, privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local, H.G. nr.412/2003, pentru aprobarea Normelor privind organizarea, functionarea si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale”; Instructiunile comune ale Ministerului Sanatatii si ale Ministerului Administratiei si Internelor nr.1/207/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, functionarea si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale; Legea nr. 47/2006, privind sistemul national de asistenta sociala; HG nr.459/2010-pentru aprobarea standardelor de cost/an pentru servicii acordate in unitatile medico-sociale si a unor normative privind personalul din unitatile de asistenta medico-sociala si personalul care desfasoara activitati de asistenta comunitara, Legea nr.95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii.

Galerie Foto

 

Acasă | Despre noi | Servicii medicale | Internare | Localizare | Anunţuri | Contact | ©UAMS Boldesti-Scaeni